Förtest #1 kapitel 3

Förtest #1, kapitel 3, Tid, tabeller och diagram