Info om uppgiften

I samband med vårt arbete i Historia om Medeltiden så delade vi upp oss i smågrupper.

Grupperna fick i uppdrag att visa vad de lärt sig om de olika samhällsklasserna under Medeltiden och berätta om och bygga upp miljöerna i Minecraft på våra iPads.

De olika grupperna var:
-Adel
-Präster
-Borgare, köpmän
-Borgare, hantverkare
-Visborgs slott

När grupperna byggt klart så tog de screen-shots på sin miljö, och skapade sedan en film i iMovie med bilderna som de sedan la till sina egna berättarröster till.