Om

Välkomna till vår klassblogg där vi visar upp vårt skolarbete under hela skolåret i skolans alla ämnen. Syftet med detta är att få ut vårt skolarbete online så att föräldrar, vänner och släktingar kan följa arbetet i klassen. Vi tänker också att det blir mer ”på riktigt” när vi skapar olika arbeten som vi vet ska publiceras på bloggen så att alla kan se.

Det skapar högre motivation helt enkelt!

Vi som skapat den här bloggen går i klass 5 på Atheneskolan i Visby. Vi är ett gäng positiva och glada elever som bor i och runt om Visby på Gotland. Atheneskolan är en fristående F-9-skola som tillhör Pysslingen. Vi har sammanlagt ca 400 elever.

Hur har vi då kopplat vårt arbete till läroplanen? 

I kapitel 1, ”Skolans värdegrund och uppdrag”, kan man bland annat läsa att:
”Eleverna ska få uppleva olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.”

I kapitel 2.2 om Kunskaper kan man också läsa att skolan ska ansvara för att eleven:
-”kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”.

Detta har vi tagit fasta på när vi bestämde oss för att arbeta med vår klassblogg. Vi vill att eleverna ska få träna på att visa sina kunskaper med våra moderna verktyg – iPads, som medel för att nå målen i skolan. Alla i klassen har tillgång till en egen iPad i skolan. Vi skapar olika arbeten med både ljud, text och bild och publicerar sedan på bloggen. Vi jobbar t.ex. med iMovie, Keynote, Google classroom och Minecraft.

Vad har vi lärt oss?

Eleverna har fått större inflytande på sitt eget lärande och börjar mer och mer också ta eget ansvar för sitt lärande och kommer med egna förslag på hur de skulle vilja visa sina kunskaper med hjälp av sin iPad och tillsammans med sina klasskompisar.

Vi har lärt oss massvis under året som gått, både när det gäller användandet av våra iPads som medel för lärande men även fått upp ögonen för vad det innebär att ta befäl över sin egen inlärning och hitta motivationen och drivet att vilja visa vad man kan och vad man har lärt sig! Det blir på riktigt!

Upphovsrätten och källor

Under året har vi fått lära oss mer om vad upphovsrätten är och hur man bör tänka på detta när man använder bilder i sina arbeten. Vi hade inte så stor koll på detta i början av året men lärde oss mer och mer efterhand som året gick  – tack vare att vi är med Webbstjärnans tävling.

Vi har också pratat om och jobbat med källkritik under året. Vi har diskuterat vilka källor som vi kan lita på och vilka vi kanske inte kan lita på. På samma sätt har vi pratat om vilka källor vi kan använda till våra egna arbeten. Vi har lärt oss en del om detta och blivit mycket bättre på detta under året också.

Varför ska vi vinna?

Under det senaste året har vi lärt oss väldigt mycket. Vi har lärt oss samarbeta mot ett gemensamt mål. Bloggen har också varit ett sätt för oss att se vårt arbete och hjälpfilmer i matte. Vi har lärt oss att allt är möjligt om man jobbar tillsammans. Att använda bloggen har blivit ett sätt för oss att prestera bättre eftersom att vi vet att alla kan se den. Våra föräldrar har kunnat se vårt arbete. Vi sprider glädje med vår blogg och visar nya sätt att jobba på för andra klasser. Vi vill verkligen vinna detta och vi har jobbat tillsammans med det här. Tack för att ni tittade in på vår blogg.
Amelia Kleven, klass 5

Vi har lärt oss fantastiskt mycket under året – bara det är en vinst i sig! Men vi tycker att vår blogg sprider en glädje av vad och hur det kan vara att gå i skolan när vi jobbar som vi gör! Vi är stolta över vad vi jobbat med och vad vi lärt oss!
Johannes Persson, lärare